چارچوب پیشنهادی برای ارایه برنامه نامزدهای سمت شهردار تهران

در جلسه هفتم منتخبان شورای پنجم در روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۳/۲۴، آخرین بند ویژگی عمومی نامزدهای شهرداری تهران، «ارایه برنامه‌ سنجش‌پذیر در خصوص اداره شهر تهران با در نظر گرفتن اولویت‌ها و چالش‌های شهر تهران با استفاده از اسناد بالادستی، اولویت‌های پیشنهادی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان و سیاست‌های اعلامی شورای شهر پنجم» عنوان و تصویب شد.

در جلسه هشتم منتخبان در روز شنبه مورخ ۹۶/۳/۲۷ در بررسی فرآیند انتخاب شهردار و در مرحله ارایه برنامه توسط کاندیداهای سمت شهردار تهران، پیشنهاد کردم پیرو آخرین بند مصوب برای ویژگی‌های عمومی نامزدهای شهرداری تهران، شورای پنجم چارچوبی را برای ارایه برنامه به کاندیداها پیشنهاد کند که مورد موافقت و تصویب اعضا قرار گرفت. کار تدوین این چارچوب به کمیسیون برنامه و بودجه محول شد و در این کمیسیون به عنوان پیشنهاد دهنده، کار تهیه نسخه‌ای اولیه از این چارچوب را بر عهده گرفتم. فایل زیر نسخه‌ای اولیه از چارچوب پیشنهادی برای ارایه برنامه‌های نامزدهای سمت شهرداری تهران است که با همفکری چند نفر از دوستان تهیه شده است و قرار است در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گیرد.

?هدف از ارایه این چارچوب، استفاده بهینه از زمان محدودی است که قرار است در جلسات شورا در اختیار کاندیداهای مختلف قرار گیرد تا برنامه‌های خود را برای شهرداری و شهر تهران ارایه دهند. من فکر کردم برای این‌که این زمان محدود صرف کلی‌گویی‌هایی که همگان بر آن توافق دارند، نشود و بحث و گفت‌وگوها بر سر موضوعات مشترک شکل گیرد و از همه مهم‌تر، ارایه برنامه‌ توسط کاندیداهای مختلف به تمایزبخشی میان آن‌ها منتهی شود، خوب است شورای پنجم چارچوبی کلی را برای ارایه برنامه به کاندیداها پیشنهاد دهد.

?در صفحه اول فایل زیر ذکر شده است که هر کاندیدا می‌تواند دو نوع برنامه ارایه دهد. یک برنامه مشروح و به زبان تخصصی و فنی که این برنامه می‌تواند در صورت صلاحدید در کمیسیون‌ها مورد بررسی تخصصی قرار گیرد. این برنامه مشروح چارچوب خاصی نداشته و هر کاندیدا می‌تواند بنا به نظر و صلاحدید خود آن را ارایه دهد. اما آن‌چه که در فایل زیر پیشنهاد شده است، برنامه‌ای است که قرار است در زمان اختصاص داده شده به هر کاندیدا در جلسه علنی شورا توسط ایشان ارایه شود.

?چارچوب ارایه شده در فایل زیر پیشنهاد می‌کند این برنامه قابل ارایه در جلسه علنی شورا، به صورت مختصر و در قالب ۵ الویت استراتژیک و سنجش‌پذیر و به زبان ساده‌فهم ارایه شود به گونه‌ای که قابلیت انتشار عمومی برای مردم را داشته باشد. در فایل زیر پیشنهاد شده است هر‌یک از الویت‌ها در قالب اهداف سنجش‌پذیر، راهکار اجرایی سنجش‌پذیر، مکانیزم نظارتی سنجش‌پذیر و سایر جزییات مرتبط با اهداف سنجش‌پذیر ارایه شود.

?برای آن‌که بتوان بر چیستی اهداف و راهکارهای سنجش‌پذیر اجماع کرد، چهار مورد مثال مشخص از موارد مربوطه در حوزه‌های برنامه و بودجه (با هدف پایدارسازی درآمدی)، حمل و نقل و ترافیک (با هدف توسعه حمل و نقل عمومی)، حوزه نظارت و حقوقی (با هدف افزایش شفافیت و کاهش فساد) و حوزه اجتماعی و فرهنگی (با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی) ارایه شده است. این موارد صرفا مثال‌هایی از اهداف و راهکارهای سنجش‌پذیر است و چنان‌که گفته شد برای تعریف و تدقیق مفهوم «سنجش‌پذیر» ارایه شده‌اند، بدیهی است که هر کاندیدا الویت‌ها، اهداف و راهکارهای اجرایی خاص خود را ارایه خواهد داد، کما این‌که در فایل پیوست نیز به ذکر چهار مثال اکتفا شده و در موارد مربوط به حوزه سلامت و محیط زیست و نیز حوزه معماری و شهرسازی، صرفا به یادآوری حوزه‌های مربوطه برای تعیین الویت و اهداف سنجش‌پذیر اکتفا شده است.

?درواقع تاکید در فایل زیر صرفا بر فرم و چارچوب ارایه برنامه است و محتوای ارایه شده در ذیل هر یک از حوزه‌ها صرفا نقش مثال توضیحی را ایفا می‌کند.
برنامه سنجش پذیر

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.