شفافیت به نفع همه است

افشاگری تنها زمانی مفید و ارزشمند است که فراهم‌کننده زمینه‌ای برای شفافیت نهادمند در موضوع مورد افشا شود درغیر این‌صورت محتمل است با روایت گزینشی بخش‌هایی از واقعیت، بیشتر ابزاری در جهت تسویه حساب‌های سیاسی قرار گیرد که نه فقط ممکن است آبروی افراد را به ناحق ضایع کند، بلکه مهم‌تر از آن، به تخریب اعتماد عمومی می‌انجامد.

افشا کردن دو برگ فاکتور تبلت و خودرو بدون شرح جزئیات و دلایل همراه آن نیز از این قاعده مستثنی نیست، امیدوارم این افشاگری بیش از هر چیز به شفافیت نهادمند در مورد امکاناتی منجر شود که یک فرد در جایگاه نماینده از آن برخوردار می‌شود. فرمت استانداردی وجود دارد که در آن هزینه‌های نمایندگی به تفصیل بیان می‌شود و در دسترس عمومی قرار می‌گیرد. امیدوارم شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم پیشگام و الگویی شود برای شفافیت بخشیدن به این هزینه‌ها تا تمام کسانی‌ که به واسطه شغلشان از بخشی از منابع و امکانات عمومی بهره‌مند می‌شوند، به ویژه نمایندگان در سطوح مختلف، به شکلی نهادمند هزینه‌های مختلف انجام وظایف‌شان را در دسترس عمومی قرار دهند.

پی‌نوشت: شخصا تاکنون از ماشین و راننده اختصاصی استفاده نکرده‌ام به این امید که بتوانم به جای هزینه ماشین و راننده از مجوز هزینه برای استفاده بیشتر از نیروهای متخصص و مشاور برخوردار شوم که متاسفانه امکان‌پذیر نشد، گرچه به نظرم استفاده از این امکانات اگر به صرفه‌جویی در زمان و انجام بهتر وظایف نمایندگی منتهی شود بلااشکال است چراکه این امکانات نه متعلق به اعضا، بلکه متعلق به شورا است و صرفا در دوره نمایندگی و برای انجام بهتر وظایف‌شان در اختیار آن‌ها قرار گرفته است؛ همان طور که در اختیار گذاشتن تبلت ها با هدف دسترسی ۲۴ ساعته اعضای شورا به کارتابل نامه هایشان انجام شده است.
بن‌های مربوط به نمایشگاه عطر سیب هم اصلا به من ارایه نشده است که بخواهم آن‌ها را بازپس بفرستم اما همسو با برخی همکارانم در شورا معتقدم فرآیند ارایه و توزیع این بن‌ها باید شفاف شود تا از هرنوع تبعیض و بی‌عدالتی در توزیع این کمک‌ها جلوگیری شود.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.