ثمربخش ترین راهکار کاهش فساد در یک سازمان چیست؟

استفاده از مامور مخفی برای افشای فساد؟
دادگاه و جریمه سنگین و مجازات؟
عریض و طویل کردن سازمان بازرسی و دیوان محاسبات؟
این موشن گرافی تولید شده به سفارش دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد، توضیح می دهد که همه اقدامات بالا در جای خود لازمند اما راهکار پایدار و ثمربخش در مبارزه با فساد، ایجاد #شفافیت است به عنوان راهکاری که به جای مبارزه با معلول، علت ایجاد فساد را هدف می‌گیرد.
موشن‌گرافی «شفافیت در مدیریت شهری»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.