شواری سایه

در تشریح طرح و ایده #شهرداری_تمام_شیشه_ای مکررا بر این نکته تاکید کردم که بدون کمک و نظارت انجمن‌های تخصصی و سمن‌های فعال در حوزه مسایل شهری، طرح شهرداری تمام‌شیشه‌ای موفقیت چندانی نخواهد داشت چراکه گزارش‌های مختلف مدیریت شهری آنچنان متعدد، جزئی و تخصصی است که اشراف کامل بر آنها برای ۲۱ عضو شورای پنجم در عمل ناممکن است. بنابراین هر گزارشی که به شورا ارایه می‌شود باید به صورت عمومی منتشر شود تا کاستی‌ها، تناقضات و داده‌های نامعتبر این گزارش‌ها با رصد و نظارت متخصصان و فعالان آشنا به زیر و بم هر حوزه خاص اشکار شود.
بر این مبناست که از ایده طرح شده در متن زیر با عنوان تشکیل شورای سایه استقبال می‌کنم و امیدوارم با تحقق این طرح، زمینه فعالیت و نظارت انجمن‌های تخصصی و سمن‌های فعال در حوزه مسایل شهری را فراهم کند.
شورای سایه؛ رکن دوم شهرداری شیشه‌ای

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.