ضرورت توجه به نظر مردم در سیاست‌گذاری‌ها

?امروز سه‌شنبه سوم مرداد با اعضای گروه مطالعات شهری مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) جلسه داشتیم. در این جلسه بر ضرورت تولید داده های افکارسنجی با هدف آشکار کردن وجوه مساله‌مند واقعیت و نیز ضرورت اطلاع از نظر مردم و توجه به این نظرات در سیاست‌گذاری‌های مختلف تاکید کردم.

?مثلا در حوزه احساس فساد، انجام نظرسنجی‌های دقیق و مقایسه‌ای میان مراجعه‌کنندگان به سازمان‌های مختلف از جمله شهرداری تهران می‌تواند میزان مساله‌مندی واقعیت را به نهادهای نظارتی مانند شورای شهر نشان دهد. اینکه آیا میزان احساس فساد در میان مراجعه‌کنندگان به شهرداری به صورت معناداری بیش از احساس فساد در میان مراجعه‌کنندگان به سازمان‌های دیگر است؟ آیا سیاست‌ها و راهبردهایی که انشاءالله در آینده با هدف کاهش فساد در مجموعه شهرداری تهران اجرا خواهد شد، می‌تواند کاهش قابل‌توجهی را در میزان احساس فساد مردم نسبت به این مجموعه موجب شود؟

?همچنین در حوزه رفتارهای شهروندی مانند رفتارهای محیط‌زیستی، رفتارهای ترافیکی و روابط همسایگی، سنجش میزان پایبندی شهروندان به این رفتارها می‌تواند وجوه مساله‌مند واقعیت را برای نهادهای سیاست‌گذار آشکار کند. به خصوص انجام مطالعات مقایسه‌ای راهگشا خواهد بود، چه در مقایسه میان تهران با دیگر شهرها و چه در مقایسه میان مناطق و محلات مختلف شهر تهران، مثلا با انجام یک پیمایش معتبر می‌توان نشان داد که آیا تفاوت معناداری میان میزان احساس امنیت ساکنان مناطق و محلات مختلف شهر تهران وجود دارد یا خیر؟

?امیدوارم در شورای شهر پنجم بتوانیم در مسیر تولید این بانک‌های داده همراهی لازم را داشته باشیم و در استفاده از آنها به‌منظور بهتر و کیفی‌تر شدن تصمیمات، جدیت لازم را به خرج دهیم.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.