بررسی ابعاد شفافیت حقوق و مزایای کارمندان شهرداری کرمان

در بهمن‌ماه ١۴٠٠ بهاره آروین در گفت‌وگویی مجازی با موضوع شفافیت به میزبانی بسیج دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان شرکت کرد. در این گفت‌وگو که با محوریت اقدام انجام شده توسط شهرداری کرمان در حوزه شفافیت حقوق کارکنان انجام شد، سایر مباحث اساسی مرتبط با ‌شفافیت از جمله لزوم شفافیت قراردادها نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. فایل تصویری این گفت‌وگوی آنلاین را می‌توانید در آپارات ببینید.

بیشتر بخوانید
در فقدان خودآیینی و همبستگی صنفی

به مسأله قطع همکاری دانشگاه‌ها با اساتید مشهور در عرصه علمی و عمومی از جمله دکتر محمد فاضلی، دکتر آرش اباذری و دکتر رضا امیدی، از دو منظر می‌توان نگریست:

۱. فقدان خودآیینی(۱) در میدان علوم اجتماعی و انسانی در ایران

خودآیینی اصطلاح پیر بوردیو، جامعه‌شناس فرانسوی در تبیین سازوکارهای میدان علم است که در کتاب «انسان دانشگاهی» شرح داده است. چند سال پیش، مسلم قماشلویان، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه‌شناسی، در پایان‌نامه‌اش با عنوان «انسان دانشگاهی ایرانی: تبیین دگرآیینی میدان جامعه‌شناسی در ایران» نشان داد که چگونه در میدان علوم اجتماعی در ایران، غلبه با کسانی است که به اصطلاح بوردیویی دارای سرمایه آکادمیک هستند و با استفاده از جایگاه‌های بوروکراتیک در سازمان دانشگاه و قدرت برآمده از آنها می‌توانند افراد دارای سرمایه نمادین و علمی یا همان افراد معتبر به‌لحاظ علمی را به حاشیه برانند.

بیشتر بخوانید