پیگیری اجباری شدن ثبت اطلاعات پرداخت پول در مناطق و واحدهای تابعه شهرداری تهران

صدوسیزدهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند دوم آذر ماه به ریاست بهاره آروین و با حضور محمدرضا زارعلی مدیرکل مالی و‌اموال، جواد اسلامی سرپرست اداره کل خزانه‌داری و محمد فرجود مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به صورت مجازی برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد اداره کل خزانه‌داری، حداکثر ظرف مدت یک هفته، نسخه اصلاح شده آیین‌نامه بازار آنلاین تهاتر را بر مبنای نکات اداره کل تدوین قوانین و امور شورا به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال کرده و همزمان، با ارسال نسخه اصلاحی آیین‌نامه به معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا، ارائه رسمی این لایحه به شورای شهر تهران را پیگیری کند.

همچنین با توجه به تاخیر اداره کل خزانه‌داری در ارسال نقشه راه راه‌اندازی سامانه مدیریت بدهی و مطالبات، مقرر شد این اداره کل ضمن برگزاری منظم جلسات کارگروه مرتبط، نقشه راه و زمان‌بندی راه‌اندازی این سامانه را تهیه و تا پایان آذر ماه به شورای شهر تهران ارسال کند.

درخصوص ثبت اطلاعات پرداخت روی ردیف بودجه در سامانه جامع مالی نیز توافق شد ثبت این اطلاعات در مناطق شهرداری تهران ظرف حداکثر یک هفته اجباری شود و علاوه بر این، کارگروه مرتبط راه‌حل‌های اجبار واحدهای تابعه را نیز بررسی کند؛ به گونه‌ای که حداکثر تا پایان آذر ماه ۹۹ ثبت اطلاعات پرداخت روی ردیف بودجه در کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران نیز اجباری شده باشد.

بیشتر بخوانید