پیگیری شفافیت مالی در شهرداری تهران

صدویازدهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند سه‌شنبه ۲۰ آبان ماه به ریاست بهاره آروین و با حضور محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران و نمایندگان معاونت مالی و اقتصاد شهری به صورت مجازی برگزار می‌شود.

در این جلسه گزارش‌های معاونت مالی و اقتصاد شهری درخصوص انجام تمام‌الکترونیکی کلیه معاملات شهرداری تهران شامل ارسال الکترونیکی اسناد معاملات، دریافت و بازگشایی تمام‌الکترونیکی پاکات، انجام آزمایشی یک مناقصه در منطقه ۲ و ارسال بخشنامه برای انجام الکترونیکی کلیه مناقصات در مناطق ۲۲ گانه و برنامه زمان‌بندی دقیق و مراحل مورد نیاز اجرای کامل مناقصات و مزایدات مناطق به‌صورت تمام‌الکترونیکی بررسی خواهد شد.

همچنین گزارش این معاونت در مورد ثبت باگردش قراردادها در واحدهای تابعه شهرداری تهران، رفع ایرادات مربوط به ثبت قراردادها و انتشار آنها روی وبسایت شفاف و انتشار حواله‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، ثبت و انتشار اطلاعات قراردادهای ملکی، انتشار برخط درآمد و هزینه ماهانه، ارائه پیش‌نویس آیین‌نامه راه اندازی بازار آنلاین تهاتر و گزارش اطلاعات پرداخت‌هایی که به صورت علی‌الحساب و به تفکیک ردیف‌های اعتباری در مناطق انجام شده و در سامانه جامع مالی ثبت شده است (برای شش‌ماهه اول سال جاری) از دیگر دستورات این جلسه است.

بیشتر بخوانید