کارگاه آموزشی مسأله‌محوری در پژوهش

گروه جامعه‌شناسی و انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری گروه روش‌شناسی و روش‌های تحقیق انجمن جامعه‌شناسی روز یکشنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ کارگاهی آموزشی با عنوان «مسأله‌محوری در پژوهش» با موضوع «ضرورت و چگونگی کشف و طرح مسأله در پژوهش» برگزار کرد.

بهاره آروین، در این کارگاه دوساعته به بررسی تفاوت چهار مفهوم «موضوع»، «دغدغه»، «سؤال» و «مسأله» پرداخته، «مسأله» را خشت اول پژوهش دانست. ادامه بحث به چیستی «مسأله علمی» و چگونگی کشف و طرح آن و خطاهای رایج در این فرایند اختصاص یافت.

فایل صوتی کامل جلسه را در این پیوند بشنوید.

بیشتر بخوانید